QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG & QUẢN LÝ HỘI

Văn Phòng Luật Sư Phan Vĩnh (PHAVILAW)

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com

Hotline: 0848082789 Hotline
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG & QUẢN LÝ HỘI
Ngày đăng: 14/11/2023 10:48 AM

CÂU HỎI:

Có một số Doanh nhân đồng thời là Văn nghệ sĩ có hoạt động Văn hóa & Nghệ thuật muốn tham vấn về việc thành lập Hội. Xin có vài ý kiến sau đây, mời các bạn tham khảo.

(Ghi chú: Nội dung này cũng có thể áp dụng cho các Hội Từ thiện, Hội Khuyến học.v. v...)

1/ CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- NGHỊ ĐỊNH Số: 45/2010/NĐ-CP

- Thông tư số 03/2013/TT- BNV

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP

- Thông tư Số: 01/2022/TT-BNV

1.1. NGHỊ ĐỊNH Số: 45/2010/NĐ-CP

- QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI - Có một số điểm chính sau đây:

 

Điều 5. Điều kiện thành lập hội

1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

2. Có điều lệ;

3. Có trụ sở;

4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

Điều 6. Ban vận động thành lập hội

1. Muốn thành lập hội, những người sáng lập phải thành lập ban vận động thành lập hội. Ban vận động thành lập hội được cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động công nhận.

b) Hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập hội theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này. Sau khi đã hoàn tất việc trù bị thành lập hội, ban vận động thành lập hội lập thành hai bộ hồ sơ gửi đến: Bộ Nội vụ đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh; Sở Nội vụ đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã; Phòng Nội vụ (trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã).

Ban vận động thành lập hội tự giải thể khi đại hội bầu ra ban lãnh đạo của hội.

Điều 7. Hồ sơ xin phép thành lập hội

1. Đơn xin phép thành lập hội.

2. Dự thảo điều lệ.

3. Dự kiến phương hướng hoạt động.

4. Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

5. Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.

6. Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.

7. Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

Điều 8. Nội dung chính của Điều lệ hội

1. Tên gọi của hội.

2. Tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của hội.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của hội.

4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hội.

5. Thể thức vào hội, ra hội, thẩm quyền kết nạp, khai trừ hội viên.

6. Tiêu chuẩn hội viên.

7. Quyền, nghĩa vụ của hội viên.

8. Cơ cấu, tổ chức, thể thức bầu và miễn nhiệm; nhiệm vụ, quyền hạn của ban lãnh đạo, ban kiểm tra, các chức vụ lãnh đạo khác của hội; nguyên tắc, hình thức biểu quyết.

9. Tài sản, tài chính và phương thức quản lý tài sản, tài chính của hội.

10. Điều kiện giải thể và thanh quyết toán tài sản, tài chính.

11. Khen thưởng, kỷ luật; khiếu nại, giải quyết khiếu nại trong nội bộ hội.

12. Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ.

13. Hiệu lực thi hành.

- - - - -

1.2. THÔNG TƯ Số: 01/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ - Có một số điểm chính sau đây:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT- BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 2:

“6. Trường hợp hội tổ chức đại hội mà không báo cáo theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP không phê duyệt điều lệ hội đã được đại hội thông qua; đồng thời có văn bản gửi các cơ quan liên quan thông báo về việc hội chưa tổ chức đại hội đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và yêu cầu hội thực hiện việc tổ chức lại đại hội đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật”.

4. Sửa đổi khoản 2 Điều 8 như sau:

“2. Nhân sự dự kiến người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, trường hợp nhân sự dự kiến người đứng đầu hội là cán bộ, công chức, viên chức hoặc đã là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đã nghỉ hưu được cơ quan có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ thì không cần phiếu lý lịch tư pháp”.

- - - - -

2/ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM:

2.1. Thành lập ban vận động thành lập hội (theo Điều 6, Nghị định 45);

2.2. Hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập hội (theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 45) – Trong đó, những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận (trong trường hợp này là Sở Nội vụ TP.HCM);

2.3. Đặc biệt, người đứng đầu ban vận động thành lập hội phải có Phiếu Lý lịch tư pháp.

2.4. Riêng nội dung Điều lệ, tôi xin góp vài ý nhỏ (đánh chữ đỏ - kèm theo đây) còn khung, sườn chung của Điều lệ, xin đề nghị người soạn thảo bám theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 45 (nếu không đúng, có khi sẽ gặp khó khăn khi thông qua và xin phép)

- - - - -

3/ ĐỀ NGHỊ:

Trước mắt nên thành lập Hội tại TP.HCM thôi, sau đó nếu tình hình phát triển sẽ mở rộng ra khu vực rồi ra toàn quốc. Nếu làm liền quy mô Hội toàn quốc sẽ gặp khó khăn khi xúc tiến thủ tục xin phép…

Một vài ý kiến tâm huyết mong đóng góp với các anh chị em và các bạn. Nếu có điểm nào chưa phù hợp xin thông cảm và phản hồi để tôi rút kinh nghiệm, hoặc trả lời bổ sung.

Luật sư PHAN VĂN VĨNH

Văn Phòng Luật Sư Phan Vĩnh

Địa chỉ: D40/3 KP. Hiệp Trường, Phường Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành, Tây Ninh.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com

Văn Phòng Giao Dịch Số 1

Địa chỉ: Số 009, Nguyễn Thị Minh Khai, KP. 4, P.2, TP. Tây Ninh, Tây Ninh.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com

Chi Nhánh tại Bình Dương

Địa chỉ: Số 45A, Đ. Ngô Chí Quốc, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com