Việc đấu giá TÀI SẢN phải tiến hành như thế nào để bảo đảm tính CÔNG KHAI?

Văn Phòng Luật Sư Phan Vĩnh (PHAVILAW)

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com

Hotline: 0848082789 Hotline
Việc đấu giá TÀI SẢN phải tiến hành như thế nào để bảo đảm tính CÔNG KHAI?
Ngày đăng: 27/12/2022 07:59 AM

 Chuyên mục: LUẬT LỆ KHÔNG KỆ ĐƯỢC ĐÂU!

 

BẠN NG. MINH H. HỎI:

- Tôi là người được thi hành án (THA);

- Tài sản THA là bất động sản (QSD Đất);

- Tài sản THA được đưa ra đấu giá công khai...

=> Vậy, theo quy định pháp luật việc tiến hành đấu giá phải diễn ra như thế nào để bảo đảm tính CÔNG KHAI?

- - - - -

XIN CẢM ƠN!

- - - - -

 

Cảm ơn bạn H. đã tin tưởng đặt câu hỏi. Sau đây là phần trả lời chỉ có tính tham khảo – không thể thay cho quyết định của các tổ chức và cá nhân có thẩm quyền:

Việc đấu giá tài sản (nói chung) và đấu giá tài sản để thi hành án (THA) nói riêng được áp dụng 2 Luật chính là:

  • Luật thi hành án dân sự 2008, bổ sung và sửa đổi 2014;
  • Luật đấu giá tài sản 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017

- - - - - - - - -

Riêng câu bạn hỏi, để việc tiến hành đấu giá phải diễn ra bảo đảm tính CÔNG KHAI phải thực hiện đúng mấy điểm sau đây:

1/- Trích Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014:

Điều 39. Thông báo về thi hành án 

Điều 40. Thủ tục thông báo trực tiếp cho cá nhân

Điều 41. Thủ tục thông báo trực tiếp cho cơ quan, tổ chức

Điều 42. Niêm yết công khai

Điều 43. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng

Điều 101. Bán tài sản đã kê biên

     Khoản 6. Thủ tục bán đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

2/- Trích LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 2016)

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản…

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản…

Điều 4. Tài sản đấu giá

1. Tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, bao gồm:

đ) Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự…

Điều 6. Nguyên tắc đấu giá tài sản

2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch…

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Nghiêm cấm đấu giá viên thực hiện các hành vi sau đây:

d) Hạn chế cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá không đúng quy định của pháp luật;

e) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan…

 

2. Nghiêm cấm tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các hành vi sau đây:

c) Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

Điều 35. Niêm yết việc đấu giá tài sản

1. Tổ chức đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau:

b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá.

Điều 53. Đấu giá theo thủ tục rút gọn

1. Tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận thực hiện việc đấu giá theo thủ tục rút gọn trong các trường hợp sau đây:

b) Đấu giá lại trong trường hợp đã đấu giá lần thứ hai nhưng vẫn không thành;

c) Đấu giá tài sản quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật này trong trường hợp lựa chọn trình tự, thủ tục rút gọn.

(2. Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này).

2. Thời gian niêm yết việc đấu giá tài sản thực hiện như sau:

b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

Điều 57. Thông báo công khai việc đấu giá tài sản

1. Ngoài quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 35 của Luật này, đối với tài sản đấu giá là động sản có giá khởi điểm từ năm mươi triệu đồng trở lên và bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải thông báo công khai ít nhất hai lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản; mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc.

2. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 53 của Luật này thì tổ chức đấu giá tài sản thông báo công khai một lần việc đấu giá tài sản trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian thông báo công khai lần thứ hai ít nhất là 07 ngày làm việc đối với tài sản là động sản, 15 ngày đối với tài sản là bất động sản trước ngày mở cuộc đấu giá. Việc thông báo công khai quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện đồng thời với việc niêm yết đấu giá tài sản quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật này.

- - - - -

Kết luận:

Như vậy, để việc đấu giá tài sản được công khai, minh bạch và đúng luật… ngoài việc không được làm những điều pháp luật cấm, thì chấp hành viên (người tổ chức thi hành bản án), tổ chức đấu giá và đấu giá viên… phải bảo đảm tính công khai thể hiện qua việc:

1/- NIÊM YẾT tại trụ sở tổ chức đấu giá;

2/- THÔNG BÁO CÔNG KHAI ít nhất hai lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá / hoặc một lần theo thủ tục rút gọn…

 Mục đích của việc công khai này, rõ ràng là nhằm tạo điều kiện cho nhiều người tiếp cận được thông tin, để đăng ký tham gia đấu giá. Cũng là để cuộc đấu giá được thành công, góp phần cho việc thi hành án được sớm hoàn thành, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án.

Mọi hành vi không bảo đảm công khai đều vi phạm pháp luật, có thể dẫn tới việc kết quả đấu giá bị hủy (theo Điều 72. Hủy kết quả đấu giá tài sản).

 

Luật sư PHAN VĨNH

Văn Phòng Luật Sư Phan Vĩnh

Địa chỉ: D40/3 KP. Hiệp Trường, Phường Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành, Tây Ninh.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com

Văn Phòng Giao Dịch Số 1

Địa chỉ: Số 009, Nguyễn Thị Minh Khai, KP. 4, P.2, TP. Tây Ninh, Tây Ninh.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com

Chi Nhánh tại Bình Dương

Địa chỉ: Số 45A, Đ. Ngô Chí Quốc, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com