Văn Phòng Luật Sư Phan Vĩnh (PHAVILAW)

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com

Hotline: 0848082789 Hotline
Thông tin câu hỏi
Người hỏi: Thơ Quê
Điện thoại: 0832111xxx
Thời gian hỏi: 02/10/2021 03:30 PM
Nội dung: • LÀM ƠN CHO BIẾT: • Cần phải làm gì để đăng ký sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả - là một tác phẩm Văn học Nghệ thuật (Thơ, Văn, Bài hát...) • XIN CẢM ƠN
Thông tin câu trả lời
Nội dung trả lời:

XIN CẢM ƠN BẠN ĐÃ TIN TƯỞNG ĐẶT CÂU HỎI. Về vấn đề này xin trả lời bạn như sau:

Đăng ký sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả là quyền lợi cần thiết để cơ quan nhà nước có thể ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan. Vậy quy trình thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ như thế nào?

Tải về Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ

Căn cứ theo Điều 50 Luật sở hữu trí tuệ 2005, hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả và quyền liên quan tác giả bao gồm:

  1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan: Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.
  2. Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan (02 bản);
  3. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
  4. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  5. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
  6. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung;
  7. Chứng minh thư nhân dân của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm (bản sao chứng thực).

Lưu ý: các tài liệu phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Bước 2: Xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký SHTT

Căn cứ theo điều 51 Luật sở hữu trí tuệ 2005 được hướng dẫn bởi Điều 35 Nghị định 22/2018/NĐ-CP, Cục Bản quyền tác giả, có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Như vậy, thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả, quyền liên quan sẽ được thực hiện tại Cục Bản quyền tác giả.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ tại cơ quan đăng ký

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ đối quyền tác giả và quyền liên quan tác giả, Người đăng ký hoặc người được ủy quyền đăng ký nộp hoos sơ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại Cục Bản quyền tác giả.

Bước 4: Theo dõi hồ sơ đăng ký cho đến khi nhận quyết định về việc đăng ký

Trong thời hạn mười hai (12) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. (Theo Điều 52 Luật sở hữu trí tuệ 2005 được hướng dẫn bởi Điều 37 Nghị định 22/2018/NĐ-CP)

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Sau đây là Bảng Tổng hợo tổng hợp 1 số mức phí của thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả và quyền liên quan tác giả theo Thông tư 211/2016/TT-BTC như sau - Chúc bạn thành công trong việc đăng ký quyền: sở hữu trí tuệ với tác phẩm của mình:

STT

Loại hình tác phẩm

Mức thu
(đồng/Giấy chứng nhận)

 

Đăng ký quyền tác giả

1

Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);

100.000

2

Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác

3

Tác phẩm báo chí

4

Tác phẩm âm nhạc

5

Tác phẩm nhiếp ảnh

6

Tác phẩm kiến trúc

300.000

7

Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học

8

Tác phẩm tạo hình

400.000

9

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

10

Tác phẩm điện ảnh

500.000

11

Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa

12

Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính

600.000

 

Đăng ký quyền liên quan đến tác giả

1

Cuộc biểu diễn được định hình trên Bản ghi âm

200.000

2

Cuộc biểu diễn được định hình trên Bản ghi hình

300.000

3

Cuộc biểu diễn được định hình trên Chương trình phát sóng

500.000

4

Bản ghi âm

200.000

5

Bản ghi hình

300.000

6

Chương trình phát sóng

500.000

 

Văn Phòng Luật Sư Phan Vĩnh

Địa chỉ: D40/3 KP. Hiệp Trường, Phường Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành, Tây Ninh.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com

Văn Phòng Giao Dịch Số 1

Địa chỉ: Số 009, Nguyễn Thị Minh Khai, KP. 4, P.2, TP. Tây Ninh, Tây Ninh.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com

Chi Nhánh tại Bình Dương

Địa chỉ: Số 45A, Đ. Ngô Chí Quốc, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com