ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG GÓI XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN TRÁI TIM YÊU THƯƠNG VIỆT

Văn Phòng Luật Sư Phan Vĩnh (PHAVILAW)

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com

Hotline: 0848082789 Hotline

Các bài viết khác

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG GÓI XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN TRÁI TIM YÊU THƯƠNG VIỆT
Ngày đăng: 20/09/2023 08:50 AM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------------

 

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG GÓI XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN TRÁI TIM YÊU THƯƠNG VIỆT

Chúng tôi, gồm những cổ đông sáng lập có tên như sau:

 

Stt

Tên cổ đông sáng lập

Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

Giới tính

Quốc tịch

Địa chỉ liên lạc đối với cổ đông sáng lập là cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông sáng lập là tổ chức

Loại, số, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập là tổ chức

 
 
 1.  

TRẦN HOÀI VIỆT

15/10/1986

Nam

Việt Nam

Khu phố Gia Lâm, Phường Gia Lộc,Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

CCCD số: 072086012697

Ngày cấp:

05/09/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

 

 

 1.  

 

PHẠM DƯƠNG PHƯƠNG THẢO

 

 

 

12/12/2000

Nữ

Việt Nam

ấp Tân Xuân, Xã Tân Phú, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

CCCD số: 072300002599

Ngày cấp:

16/09/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

 

 1.  

NGUYỄN THỊ THƠM

15/03/1981

Nữ

Việt Nam

Số 11, Khu phố Ninh Tân, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

CCCD số: 072181003069

Ngày cấp:

13/03/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

 

 

 Các cổ đông cùng đồng ý ký tên và chấp thuận thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG GÓI XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN TRÁI TIM YÊU THƯƠNG VIỆT với Điều lệ được các cổ đông công ty thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14  được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, gồm các điều, khoản của Điều lệ này như sau:

Chương I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Tư cách pháp nhân, phạm vi trách nhiệm, thời hạn hoạt động

1. Công ty là một pháp nhân độc lập và có tư cách pháp nhân theo Luật pháp Việt Nam. Tất cả hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi Luật pháp Việt Nam và theo các quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ này và bất kỳ giấy phép hoặc cấp phép của Cơ quan Nhà nước, cần thiết cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Mỗi cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

3. Thời hạn hoạt động của công ty là: 50 năm kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty có thể chấm dứt hoạt động trước thời hạn hoặc kéo dài thêm thời gian hoạt động theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tên Doanh nghiệp

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG GÓI XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN TRÁI TIM YÊU THƯƠNG VIỆT Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): VIETNAMESE HEART JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt (nếu có): CTCP TRÁI TIM YÊU THƯƠNG VIỆT (VHC)

Điều 3. Trụ sở chính và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bà Nhã, Xã Đôn Thuận, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh – ĐT: 0967082966

Địa chỉ chi nhánh (nếu có): ………

Địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có): ... ... ...

Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành  

 

Mã ngành

Ngành chính

 1.  

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa

0118

 

 1.  

Trồng cây hàng năm khác

0119

 

 1.  

Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm

0128

 

 1.  

Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm

0131

 

 1.  

Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm

0132

 

 1.  

Trồng cây ăn quả

0121

 

 1.  

Hoạt động dịch vụ trồng trọt

0161

 

 1.  

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

0163

 

 1.  

Xử lý hạt giống để nhân giống

0164

 

Văn Phòng Luật Sư Phan Vĩnh

Địa chỉ: D40/3 KP. Hiệp Trường, Phường Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành, Tây Ninh.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com

Văn Phòng Giao Dịch Số 1

Địa chỉ: Số 009, Nguyễn Thị Minh Khai, KP. 4, P.2, TP. Tây Ninh, Tây Ninh.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com

Chi Nhánh tại Bình Dương

Địa chỉ: Số 45A, Đ. Ngô Chí Quốc, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com