MẪU SỔ NHẬT KÝ TẬP SỰ

Văn Phòng Luật Sư Phan Vĩnh (PHAVILAW)

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com

Hotline: 0848082789 Hotline
MẪU SỔ NHẬT KÝ TẬP SỰ
Ngày đăng: 10/03/2023 08:24 AM

TP-LS-05
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTP)

 

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
ĐOÀN LUẬT SƯ……….

 

 

 

 

SỔ NHẬT KÝ TẬP SỰ
(Được in trên khổ giấy A4)

 

 

 

* Họ và tên người tập sự: ……………………………….

* Họ và tên luật sư hướng dẫn: …………………………

* Tên tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự: ……………………….

* Thời gian tập sự hành nghề luật sư: Từ ngày………… đến ngày……………….

* Thời gian được giảm tập sự và lý do (nếu có): ……………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC TẬP SỰ

TT

Nội dung vụ việc (tư vấn hoặc tranh tụng)

Thời gian thực hiện (từ ngày đến ngày)

Công việc được luật sự hướng dẫn phân công

Văn bản pháp luật điều chỉnh vụ, việc

Ghi chú

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Tổng số vụ, việc tham gia là:…………… Trong đó:

Tổng số vụ án tham gia là:……………………. vụ (……………… )

Tổng số việc tư vấn tham gia là:………………….. việc (…………… )

(Lập Bảng theo dõi công việc tập sự hàng tuần để đảm bảo thời gian tập sự tối thiểu là 20 giờ trong 01 tuần theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 12 của Thông tư này)

 

Xác nhận của luật sư hướng dẫn

Tôi, Luật sư………………………………. là luật sư hướng dẫn cho người tập sự…………………………….. Nay, nhận xét Sổ nhật ký tập sự qua thời gian tập sự từ ngày……………………….. đến ngày……………………………….. như sau:

Nhật ký ghi chép của người tập sự đầy đủ, đúng với thời gian tập sự do chính luật sư hướng dẫn và thực hiện tại tổ chức hành nghề luật sư nơi đăng ký tập sự. Vụ, việc người tập sự ghi trong Sổ nhật ký là vụ, việc được luật sư hướng dẫn giao cho thực hiện. Luật sư hướng dẫn cam đoan nội dung ghi chép của người tập sự là đúng với thực tế quá trình tập sự.

 

 

 

 

Xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự

Chữ ký bên là của Luật sư ……………….hiện đang hoạt động hành nghề tại tổ chức hành nghề luật sư và hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư cho Ông/Bà là đúng.

……….. ,ngày..... tháng….. năm …………….
Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

..., ngày….. tháng…….. năm
Luật sư hướng dẫn
(Ký và ghi rõ h

 

 

Văn Phòng Luật Sư Phan Vĩnh

Địa chỉ: D40/3 KP. Hiệp Trường, Phường Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành, Tây Ninh.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com

Văn Phòng Giao Dịch Số 1

Địa chỉ: Số 009, Nguyễn Thị Minh Khai, KP. 4, P.2, TP. Tây Ninh, Tây Ninh.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com

Chi Nhánh tại Bình Dương

Địa chỉ: Số 45A, Đ. Ngô Chí Quốc, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com